2018

חופש המידע - נתונים לדו"ח השנתי 2018      

             

  •  מבנה הרשות ותרשים ארגוני

תרשים ארגוני

       הנהלה

       ♦  מנהלת הסיעוד

        מחלקות

        פרא-רפואי – שירות פסיכולוגי  השירות הסוציאלי  ריפוי בעיסוק


 בעלי תפקידים בכירים, ראשי אגפים ומנהלי יחידות.

 

מרכזייה: 04-8559222

פקס: 04-8559759
צור קשר

 

  •   ממונה על העמדת מידע לציבור

ü      המחלקה לרשומות רפואיות מספקת מידע ומסמכים רפואיים בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש,

              התשנ"א – 1991 וחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996.

ü      נוהל תשלום אגרות בבקשות בהתאם לחוק חופש המידע-

 

http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/Nohal11.pdf

 

ü      הממונה על העמדת מידע לציבור:

לכבוד ,טליה בן אבי שטיינברג הממונה על העמדת מידע לציבור

באמצעות דוא"ל  - Meida-med-cen@MOH.GOV.IL או  

בטלפון :02-5082535

ü      לפתיחת בקשה באתר היחידה לחופש המידעhttp://foi.gov.il

  

  •   פניות הציבור - (נציב פניות ותלונות הציבור, באמצעות הטלפון/פקס/דוא"ל)   

            

 

   
      
א. נהלי משרד הבריאות המפורסמים באתר משרד הבריאות בכתובת: WWW.OLD.HEALTH.GOV.IL 
      ב. אתר המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל בכתובת: www.tiratcarmel-med.org.il

  • מאגרי מידע הרשומים אצל מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

·          מאגר קליני – מחזיק מידע בנוגע למטופלים, כולל התחשבנות.

 

·         מאגר אדמיניסטרטיבי – מאגר ספקים .

 

·          מאגר כ"א – מידע על עובדי בית החולים, כולל נוכחות, שכר, תיק עובד.

 

  •  קרנות ומלגות במימון הרשות - לא קיים .
  • תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת - לא קיים.
  • רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם - לא קיים.
  • הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותם - לא קיים.

 

עבור לתוכן העמוד