מאגר התרופות -מידע

      

מאגר מידע תרופות
מאגר מידע תרופות
ייתכן כי חלק מהנתונים במאגר אינם מלאים או אינם מדויקים,
לפיכך אינם יכולים לשמש מסמך רשמי.
במקרה הצורך ניתן לפנות לאגף הרוקחות או לבעלי הרישום של התכשיר לקבלת מידע רשמי.

קרא עוד
עבור לתוכן העמוד