ריפוי בעיסוק

הגדל
מנהלת השירות:
גב' מירי אמדו.
כתובת מייל: MIRI.AMADO@PSMH.HEALTH.GOV.IL
ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי, שיקומי, חינוכי, אחד ממקצועות הבריאות השואב את הידע ממדעי העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות.
מטרת מקצוע זה הוא לספק לאדם כלים ומיומנויות אשר יאפשרו לו להתמודד עם דרישות החיים. לכן, רואים מרפאים בעיסוק את תפקידם המרכזי לסייע לאדם להיות מעורב בעיסוקים שהינם בעלי מטרה ומשמעות עבורו ואשר יאפשרו לו לחזור ולהיות אדם יצרני בביתו ובקהילה.
מטרת העל בכל התערבות של המרפאים בעיסוק היא:
להגביר עצמאות והשתתפות בתפקודי היום – יום, לפתח כישורי הסתגלות, למנוע חוסר תפקוד ולשמור על בריאות.
בעבודת המרפאים בעיסוק עם אוכלוסיית נפגעי הנפש במסגרת אשפוז וקהילה, נלקחים בחשבון כל סוגי הפעילות והעיסוקים אשר בהם משתתפים המטופלים.
בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסת האשפוז הפסיכיאטרי. משך זמן האשפוז התקצר, והשיקום הועבר למסגרות בקהילה. אם בעבר החל תהליך שיקומי בריפוי בעיסוק במסגרות האשפוז, היום, משך האשפוז הקצר מכתיב צורת טיפול והתייחסות שונה של הריפוי בעיסוק.
הטיפול מתמקד ביצירת קשר טיפולי ראשוני, הערכה ואבחון של מסוגלות ותפקוד, ולאחר מכן, התקדמות לעיסוקים בעלי משמעות בהתאם ליכולות המטופל ועפ"י בחירתו.
ההתערבות הטיפולית נעשית באופן פרטני ו/או קבוצתי.
מטרת העיסוקים והפעילות היא לאפשר חוויה חיובית של הצלחה ומסוגלות, לשחזר ולשמר יכולות שנפגעו ולעבוד על תפקוד של פעילות יומיומית. יחד עם זאת, נעשית גם חשיבה על המציאות אליה חוזר המטופל בקהילה בתעסוקה ובפעילות פנאי.
צוות הריפוי בעיסוק הוא חלק מהצוות הרב מקצועי הקיים בכל מחלקה, לוקח חלק בישיבות הצוות ובבניית תוכניות הטיפול. עבודת הצוות הרב מקצועי מאפשרת העברת מידע באופן יומיומי ושוטף על התקדמות המטופל או שינוי כלשהו במצבו.
צוות הריפוי בעיסוק מורכב ממרפאות בעיסוק, מדריכי תעסוקה ומטפלות בתנועה. המרפאות בעיסוק בעלות השכלה אקדמאית בריפוי בעיסוק ורישוי מקצועי, המדריכים הם בעלי רקע בתחומים שונים כמו, אמנות, מלאכת יד, הוראה וכו'. המטפלים האחרים הם בעלי הכשרה אקדמית לעיסוקם.
אבחון, הערכה ובניית תוכנית טיפול, נעשים ע"י מרפאה בעיסוק, בעוד שהפעלת המטופלים במסגרת תעסוקתית מתבצעת ע"י מדריכים בהדרכה ופיקוח של מרפאה בעיסוק.
בכל מחלקה עובדת מרפאה בעיסוק ומדריכה, למעט המחלקות הממושכות ומח' גריאטרית, בהן נעשית התעסוקה ע"י מדריכים.
ההתערבות בריפוי בעיסוק מתחילה במצב החריף של המחלה, גם כאשר המטופל מאושפז באגף הסגור. הערכה ראשונית לגבי התאמה ומסוגלות המטופלים לקחת חלק בפעילות נעשית בשיתוף צוות המחלקה. הפעילות המוצעת בשלב הזה היא, בעיקרה עבודות לטווח קצר, עבודות ביטוי בחומרים שונים, כל אלה ללא עירוב של כלים או חומרים שעלולים להוות סיכון. זה המפגש הראשון עם הריפוי בעיסוק, שבו נוצר הקשר הראשוני.
הפעילות בריפוי בעיסוק מאפשרת למטופלים חוויה חיובית של עשייה באווירה נעימה ותומכת, המאפשרת גם יצירת קשרים חברתיים. כל זאת, תוך כדי תהליך של יצירה ועבודות ביטוי שונות.
הפעילות מסייעת לתחילתו של תהליך ארגון פנימי שהמשכו בתהליך של הערכה ואבחון במסגרות הפתוחות של הריפוי בעיסוק.
כאשר המטופל מאושפז באגף הפתוח נערך ע"י המרפאה בעיסוק ראיון היכרות מובנה ואבחון ראשוני. תוכנית הטיפול נבנית עפ"י ממצאי האבחון, התרשמות מקצועית, צורכי המטופל ויכולותיו.
מבין הקבוצות שמתקיימות בריפוי בעיסוק המחלקתי ניתן לציין את קבוצת התמיכה בה נעשה שימוש בקלפים טיפוליים, קבוצת ביטוי רגשי באמצעים שונים וקבוצות בישול.
עם השיפור במצבו הנפשי של המטופל, כאשר נצפה גם שינוי משמעותי במסוגלות התפקודית, הקוגניטיבית והתנהגותית, הוא משתלב באחת הסדנאות.
סדנאות:
קיימות מספר סדנאות המציעות עיסוקים מגוונים בתחום מלאכות יד שונות, עבודות עץ ויצירה, כמו תכשיטים, קרמיקה וויטראז'ים. המטופל, בהתאם לבחירתו ולתוכנית הטיפול שלו, ישולב באחת מן הסדנאות, שם יעבוד בהדרכת צוות המדריכים, עפ"י הכוונה של המרפאה בעיסוק בהתאם למחלקה אליה שייך.
העבודה בסדנאות מזכה את המטופלים בתגמול כספי, זאת עפ"י מפתח של סוג העבודה, מספר שעות ובונוס של עד 20% מהשכר לשעה שניתן במקרים של הצטיינות בעבודה.
מטופלים שמראים רמת מסוגלות גבוהה ומוטיבציה, משולבים בקבוצות משק במסגרת שירותי המרכז כגון: מכבסה, חדר אוכל, מחסן וקפיטריה. גם עבודה זו מזכה את המטופל בתגמול כספי.
הדרכת סטודנטים
לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק הנלמדים באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים והקריה האקדמית אונו, כוללים ארבע התנסויות קליניות על פי הסטנדרטים של ארגון המרפאים בעיסוק העולמי (WFOT). משך כל התנסות מתארך לפי שנת הלימודים, כאשר ההכשרה האחרונה היא הארוכה והמעמיקה ביותר. בשנה הראשונה ההכשרה מורכבת מימי תצפית בודדים, בשנה השנייה ההכשרה הינה בת 8 שבועות, בשנה השלישית ההכשרה בת 9 שבועות ובשנה הרביעית בת 13 שבועות. הסטודנטים בהכשרות המעשיות מחויבים לנוכחות של 30 שעות שבועיות במוסד. מטרת תקופות ההכשרה השונות לאפשר חשיפה והיכרות עם מגוון רחב של מוסדות, אוכלוסיות, אנשים ושיטות טיפול. במרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, יש צוות מרפאות בעיסוק שעברו הכשרה בהדרכה, והן מקבלות סטודנטים מאוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, ואוניברסיטת תל אביב.

במהלך תקופות ההכשרה הסטודנטים משתלבים בכל הפעילויות המקצועיות בהן משתתפים אנשי הצוות כגון: ישיבות צוות, ימי עיון, גישה לספריה מקצועית ולתיקי חולים, תוך תיאום ופיקוח של המדריך/ה במקום ההכשרה המעשית. הסטודנטים מחויבים לנהוג על פי הקוד האתי של המרפאים בעיסוק ולפי כללי האתיקה המקצועית והנהלים הנהוגים במקום.

הסטודנטים מקבלים הדרכה פרטנית והערכה תקופתית כחלק מתהליך פורמלי המקשר בין תהליך ההדרכה ובין האוניברסיטה. במסגרת חובות הסטודנטים עליהם להגיש עבודה כתובה בכל אחת מתקופות ההכשרה המעשית. בתקופת ההכשרה המעשית האחרונה מתבצע בנוסף לעבודה זו פרויקט המהווה חלק מדרישות הלימודים בשלב זה. הפרויקט נעשה בתיאום עם המדריך/ה על פי צרכי המקום ובחשיבה על המטופלים, ונשאר כתרומה למסגרת הטיפולית בריפוי בעיסוק. הסטודנטים בשנה רביעית מצופים לאינטגרציה ברמה גבוהה יותר של הידע התאורטי עם העשייה הטיפולית. אורכה של ההכשרה מאפשר הרחבה והעמקה של ההתנסות הקלינית.

לסיכום,
הסטודנטים מהווים תרומה חשובה ומשמעותית לעבודה היומיומית עם המטופלים. התנסות זו מהווה עבורם חוויה לימודית ותורמת לעיצובם כאנשי מקצוע לעתיד.
עבור לתוכן העמוד